LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn July đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bất động sản bao gồm: đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech, kinh doanh trên nền tảng số…

tin nổi bật

Với mong muốn chung tấm lòng hướng về miền Trung, chia sẻ cùng đồng bào ...

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở Công an TP.HCM đã trang trọng diễn ra Lễ tiếp ...

Ngày 23/10/2020 vừa qua tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, Tập đoàn đã vinh dự ...

TRỤ SỞ CHÍNH

Lâm Đồng


Điện thoại: 0916.035.627
Email: mailto:anhtuanblue@gmail.com
Website:www.trinhanh.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Lâm Đồng

02 Hai Bà Trưng TT Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng
Điện thoại: 0916.035.627
Fax: 0916.035.627
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Lâm Đồng

02 Hai Bà Trưng Lâm Đồng
Điện thoại: 0916.035.627
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Lâm Đồng

02 Hai Bà Trưng TT Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng
Điện thoại: 0916.035.627